Openbare (wegen)werken in jouw buurt

Hier vind je de ontwerpplannen van je straat en krijg je informatie over openbare (wegen)werken in uitvoering.

Bekijk hier een filmpje over het verloop van openbare werken in uw stad Wat we hier niet belichten zijn de werken van de nutsmaatschappijen. Nochtans voeren ook zij heel wat werken uit op Gents grondgebied (o.a. vernieuwen elektriciteitsnet, vervangen loden aansluitingen voor drinkwater, ...). Voor meer info over deze werken, kijk je best op de websites van de nutsmaatschappijen zelf. De Stad Gent voert wel controle uit op de uitgevoerde nutswerken. Heb je hierover vragen dan kan je terecht op dwbw.nutsleidingen@stad.gent.