Toegankelijke handel en horeca

Advies aan handelaars die toegankelijkheidswerken wensen uit te voeren aan hun handelspand.

Subsidie

De Toegankelijkheidsambtenaar geeft advies bij renovatie van uw handelspand indien u beroep doet op het 'Subsidiereglement voor de renovatie en verfraaiing van handelspanden'.

Via een plaatsbezoek en/of reeds opgemaakte plannen, kijkt hij wat binnen uw mogelijkheden de beste oplossing is om het pand zo toegankelijk mogelijk te maken, niet enkel voor rolstoelgebruikers, maar ook voor toegang met kinderwagen en bij uitbreiding voor elke bezoeker.

Naast de inkom zelf kan ook de binnenruimte en het toilet heringericht worden. Het aantal ingrepen naar toegankelijkheid moet wel vooraf goedgekeurd worden en wat overeengekomen werd, moet ook worden uitgevoerd.

Wetgeving

Werken uitvoeren, betekent meestal ook een vergunning aanvragen. Afhankelijk van de grootte van uw handelspand en de aard van de werken geldt de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid. De nodige toelichting hierover kan eveneens gegeven worden bij het plaatsbezoek.

Toegankelijke horeca

Drink- of eetgelegenheden
Heel wat handelspanden zijn drink- of eetgelegenheden. Naast het gebouw zelf toegankelijk maken, zijn er nog heel wat andere tips waarmee je rekening kan houden.

Toegankelijke vakantieverblijven
De brochure 'Toegankelijke vakantieverblijven in Vlaanderen en Brussel. Hotels, gastenkamers, vakantiewoningen' vertelt nauwgezet wat een bezoeker kan verwachten op het vlak van toegankelijkheid.